Search form

Uək Mɨn 8:2

2Nətəmimi nəuvein nətəm kəutəfaki əskasɨk kəməhuva motələs Stipɨn məhuvən mohtənɨm, kəni ilah kəmotasək pɨk ohni.