Search form

Uək Mɨn 8:24

24Kəni Saimon təməni=pən məmə, “!Əui! Uəfaki=pən kəm Iərmənɨg ohniəu məmə natimnati iətəm itəlau nəmuəni, kəti otəsuvaiən ohniəu.”