Search form

Uək Mɨn 8:25

25Kəni nian ilau kəmuəni pətɨgəm rəkɨs nəghatiən rəha Iərmənɨg mɨne natimnati iətəm in təmol, kəni kəmətian Jerusɨləm matuəhtul əgmagɨm e lahuənu mɨn rəha Səmeriə matuəni pətɨgəm mɨn nanusiən təuvɨr rəha Iərmənɨg.