Search form

Uək Mɨn 8:3

3Mətəu Sol təmətuəuin mɨnətərəkɨn-ərəkɨn niməfaki, matuvən e nimə mɨn mətiuvi pətɨgəm nəman mɨne nɨpətan iətəm kəutəfaki, kəni matəmki=pən ilah e kaləpus.