Search form

Uək Mɨn 8:32

32In təmətafin nəghatiən u e Nauəuə Rəha Uhgɨn, tətəni məmə,

“Kəmit təhmen e sipsip kan məmə okuhamu.

Kəni təhmen e nətɨ sipsip, təsagətiən nian kətətei nɨmeimein,

Kəni in təməpnapɨn əmə, məsəghatiən.