Search form

Uək Mɨn 8:33

33Kəmol aulɨs in, kəni nian kəmakil e kot, kəsakil əhruahruiən.

Nian kəmotuhamu, in nəlugɨ iətəmimi əmə kəti, nətɨn tɨkə.”