Search form

Uək Mɨn 8:5

5Fɨlɨp təmuvən e taun kəti rəha Səmeriə, kəni mətəni pətɨgəm nanusiən rəha Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.