Search form

Uək Mɨn 9:1

Sol təmafu Iesu e suaru rəha Təmaskɨs

(Uək 22:6-16; 26:12-18)

1Kəni e nian əha, Sol təmətəghati əskasɨk mətəni əskasɨk məmə otohamu nətəmimi rəha Iesu. In təmuvən meruh pris asoli agɨn