Search form

Jon 1:29

Iesu in təhmen e nətɨ sipsip rəha Uhgɨn.

29Kəməni lauɨg lan, Jon təmeruh Iesu tətaliuək mətuva, kəni in təni məmə, “!Ei! !Oteruh-to! Suah u inu, in Nətɨ Sipsip rəha Uhgɨn o noliən sakrifais lan o noliən tərah mɨn rəha nətəmimi. Kəni in otəpanos rəkɨs noliən tərah mɨn rəha nɨtənimtəni mɨn.