Search form

Jon 10:10

10Mətəu iakləh, in tətuva əmə o nati kətiəh əmə. In tətuva məmə otakləh kəni mohamu itəmi, kəni mərəkɨn-ərəkɨn natimnati rəfin. Mətəu iəu, iəmuva məmə iəkol suaru o nosiən nəmiəgəhiən, kəni nəmiəgəhiən u otol nɨki nətəmimi tagiən vivi.