Search form

Jon 10:14-15

14-15“Iəu u inu, iəu Iətəmimi rəha Nəsal Viviən o Sipsip Mɨn. Tatə Uhgɨn in təhrun iəu, kəni iəu iəkəhrun in, kəni e noliən əhmen əmə, iəu iəkəhrun rəhak sipsip mɨn, kəni rəhak sipsip mɨn ilah kotəhrun iəu. Iəu nɨkik tagiən əmə, məmə oiəkɨmɨs o nosmiəgəhiən ilah. 16Rəhak mɨn nəuvein mɨn sipsip əpəha ikɨn, iətəm ilah kəsotatɨgiən e nɨpai u, mətəu iəu iəkəkeikei mit mɨn ilah kəhuva. Ilah mɨn, okəpanotəhrun nətəuiən nəuiak. Kəni sipsip mɨn u ilah rəfin u, okəhuva motuhapumɨn əmə ilah mɨn motol kətiəh. Kəni iətəmimi kətiəh əmə, in otateruh ilah.