Search form

Jon 10:21

21Mətəu nəuvein mɨn, ilah kəutəni məmə, “Nəghatiən u, səniəmə nəghatiən rəha iətəmi narmɨn tərah tətatɨg lan. ?Nɨkitəmah təhti məmə, narmɨn tərah təhrun nol viviən iətəmi nəhmtɨn təməu, təuvɨr mɨn?”