Search form

Jon 10:22

Nətəmimi kəmotəməki e Iesu, mətəu-inu in təməni məmə in Nətɨ Uhgɨn

22Tɨnuva e nian rəha nətəm Isrel iətəm kautol lafet kəti lan əpəha Jerusɨləm. Nərgɨn u, lafet rəha Nol Viviən Mɨn Nimə Rəha Uhgɨn.