Search form

Jon 10:24

24Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel nəuvein kəməhuva motəhtul, mohtəlau lan. Kəmotəni=pən kəm in məmə, “?Onəhgɨn kəni ik nəmanol itɨmah iəkotəhrun ik? Nəmə ik Krɨsto pəhriən iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, nəkəni=pa vivi kəm tɨmah.”