Search form

Jon 10:33

33Kəni ilah kotəni məmə, “Itɨmah iəsotəniən məmə iəkotəhti ik e kəpiel apɨn o nati apɨspɨs təuvɨr u ik natol. Itɨmah iəkotəni məmə iəkotəhti ik mətəu-inu nətəni rah Uhgɨn. Ik iətəmimi əmə, mətəu ik nətəni məmə ik Uhgɨn.”