Search form

Jon 10:34

34Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Kəmətei=pən aupən, e rəhatəmah əhruahru Lou, məmə Uhgɨn təməni=pən kəm lah məmə, ‘Itəmah uhgɨn mɨn.’