Search form

Jon 10:36

36kəni nəkotəhro məutahi iəu məutəni məmə iəu iətəni rah Uhgɨn mətəu iətəni məmə iəu Nətɨ Uhgɨn? Iəu u inu, iətəm Tatə Uhgɨn in təmələhu=pən iəu məmə rəhan pɨsɨn əmə, kəni mol əpenə-penə iəu, məmə otahli=pa iəu iəkuva e nəhue nɨftəni.