Search form

Jon 10:7

Iesu in iətəmimi əhruahru rəha nəsaliən e sipsip

7Tol lanəha, kəni Iesu təməni=pən mɨn kəm lah məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah məmə, iəu u, Namtɨhluə rəha sipsip mɨn iətəm kautəhuvən=pən ikɨn.