Search form

Jon 11:17

Iesu in nəukətɨ nairpa mɨniən e nɨmɨsiən

17Nian Iesu təmietɨgəm=pən Petəni, kəni təmətəu məmə kəmɨtənɨm Lasɨrɨs tɨnos nian kuvət rəkɨs.