Search form

Jon 11:39

39Kəni Iesu təni=pən məmə, “Otahuvihin rəkɨs-to kəpiel.”

Kəni Matə u, nəuvɨnɨ Lasɨrɨs, təni=pən kəm Iesu məmə, “!Mətəu iətəmi asoli, in tɨnəpien rəkɨs! Kəmɨtənim tɨnos nian kuvət rəkɨs.”