Search form

Jon 11:45

Nətəmi asoli mɨn rəha Isrel

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45Nətəm Isrel nətəm kəməhuva o Meri kəni moteh natimnati mɨn u iətəm Iesu təmol, ilah tepət kəmotəhatətə lan.