Search form

Jon 12:13

13Kəni tol lanəha, ilah kəmohiet e taun u, mautəmki nati kəti təhmen e nɨmalɨ nəmɨl mautəhuvən məmə okoteruh Iesu. Kəni məutagət əfəməh mautəni məmə,

“!Hosanə!

!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau suah u iətəm tətuva e nərgɨn!

!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau Kig u rəha nətəm Isrel!”