Search form

Jon 12:15

15“Nətəm Jerusɨləm, Itəmah sotəgɨniən.

!Oteruh-to! !Kig rəhatəmah tətuva,

in tətasuə e nətɨ togki maliuək mətuva, mətuva!”