Search form

Jon 12:26

26Iətəmi tolkeikei məmə otol uək rəhak, in otəkeikei muərisɨg lak, kəni nəmə ikɨn pəhruvən iəu iəkatɨg ikɨn, kəni in mɨn, in otatɨg ikɨn. Kəni iətəmi tatol uək rəhak, Tatə Uhgɨn otɨsiai in.”