Search form

Jon 12:3

3Kəni Meri təmos səntə kəti təməri e nɨlosɨ nati, muva. Səntə u, kəmol e nokɨ nard. Səntə əha, nəmiəvɨn təuvɨr, kəni nəhmtɨn tiəkɨs. Kəni in təməueiu nəhlkɨ Iesu e səntə u, kəni mafəl e nəuanun. Nəmiəvɨ səntə u, təməriauəh rəfin e nɨpəgnəuan nimə.