Search form

Jon 12:34

34Kəni nətəmimi kəmotəni=pən kəm in motəni məmə, “Itɨmah iəmotətəu rəkɨs e Lou rəhatah, məmə nian Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa tuva, in otətatɨg itulɨn əmə, mətuvən əmə lanko naunun tɨkə. ?Təhro ik nətəni məmə nətəmimi okotəkeikei motəfəri Nətɨ Iətəmimi? ?Mətəu Nətɨ Iətəmimi u, in pəh?”