Search form

Jon 12:38

38Iəni rəha Uhgɨn u Aiseə, təmaupən mətəghati e rəhalah noliən. Kəni nati u təmuva məmə otol nəghatiən rəhan tuva mol nɨpəhriəniən lan. In təməni məmə,

“?Iərmənɨg, pəh otəhatətə e nəghatiən rəhatɨmah, uə kətiəh əmə mɨne?

?Iəutəni pətɨgəm, kəni pəh otəhatətə lan, uə kətiəh əmə mɨne?

?Kəni Iərmənɨg otol əpu kəm pəh nahgin iətəm təsanən pɨk o nosmiəgəhiən?”