Search form

Jon 12:48

48Mətəu iətəmimi iətəm tətəuhlin=pa nəmtahn kəm iəu, məsosiən rəhak nəghatiən, nati kəti əha ikɨn tətatɨg məmə in otəni pətɨgəm rəhan nalpɨniən. E Naunun Nian, nəghatiən mɨn u rəhak, ilah okotəni pətɨgəm nalpɨniən rəhan.