Search form

Jon 12:50

50Kəni iəu inəhrun rəkɨs məmə nəghatiən mɨn u, iətəm in təməni=pa kəm iəu, nəmiəgəhiən itulɨn tətatɨg lan. Kəni tol lanəha, nəghatiən mɨn u iətəni ilah, Tatə Uhgɨn təməni=pa kəni məgətun iəu lan, məmə iəkəni.”