Search form

Jon 13:18

18“Iəu iəsəniən itəmah rəfin. Iəkəhrun vivi itəmah mɨn u nətəm iəu iəmɨtəpɨn itəmah. Mətəu nəghatiən u rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn, otəkeikei muva mol nɨpəhriəniən lan. Nəghatiən u tətəni məmə, ‘Iətəmimi u, aupən itɨmlau iəmatuauən pəti e pɨlet kətiəh, mətəu rəueiu, in tɨnəuhlin rəhan nətəlɨgiən, mɨnətələhu nəghatiən tərah ohniəu.’