Search form

Jon 13:27

27Kəni Jutəs təmos pɨret u. Kəni rəueiu agɨn, Setən tɨnəuveg rəhan nətəlɨgiən.

Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nati u nəkəmə natol, uvən uəhai əmə mol.”