Search form

Jon 13:34

34“Iəu iətəni=pɨnə nəghatiən vi kəti kəm təmah məmə nəkotəkeikei mautol. Itəmah nəkotəkeikei motolkeikei itəmah mɨn. Iəu iəmolkeikei itəmah, kəni itəmah nəkotəkeikei motolkeikei itəmah mɨn təhmen əmə lanəha.