Search form

Jon 14:15

Iesu təməni məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otuva

15Kəni Iesu təməghati əhanəh matuvən, mətəni məmə, “Nəmə itəmah nəkotolkeikei iəu, konu itəmah onəkotol nəghatiən rəhak.