Search form

Jon 14:2

2E nimə rəha Tatə rəhak, nəuan tepət əha ikɨn. Nəghatiən u in nɨpəhriəniən. Nəmə təsoliən lanəha, ko inəni=pɨnə rəkɨs kəm təmah. Rəueiu əha, iəu iatuvən, iəkol əpenə-penə rəhatəmah.