Search form

Jon 14:26

26Mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn u, in Iasiru, iətəm Tatə Uhgɨn otahli=pa e nərgək, in otəgətun itəmah e natimnati mɨn rəfin. Kəni in otol itəmah məmə nɨkitəmah otətəhti natimnati mɨn u iətəm iatəni kəm təmah, məsotaluiən lan.