Search form

Jon 14:28

28“Itəmah nɨnotətəu rəkɨs rəhak nəghatiən, iəməni=pɨnə kəm təmah məmə, ‘Iəu oiəpanəpəh itəmah, mətəu uərisɨg, oiəpanɨtəlɨg=pa mɨn o təmah.’ Nəmə nəkotolkeikei pəhriən iəu, kəni nɨkitəmah otagiən əmə məmə nəkoteruh iəu iatuvən o rəhak Tatə, mətəu-inu in ilɨs tapirəkɨs iəu.