Search form

Jon 14:3

3Kəni mətəu-inu iəkuvən mol əpenə-penə o təmah, kəni iəu oiəpanɨtəlɨg=pa mɨn mos itəmah nəkəhuva motatɨg kitah min iəu, məmə itəmah onəkotatɨg ikɨnu iətəm iəu mɨn iətatɨg ikɨn.