Search form

Jon 14:6

6Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Iəu u, Suaru ohni. Kəni iəu u, Nəukətɨ Nɨpəhriəniən, kəni iəu u, Nəukətɨ Nəmiəgəhiən. Iətəmimi kəti ko təsuvəniən o rəhak Tatə nəmə iəu iəsosiən in muvən.