Search form

Jon 14:9

9Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Fɨlɨp, iəu iəmatɨg təfəməh kitah min itəmah. Mətəu ik nəkəruru əhanəh iəu. Iətəmimi iətəm tateruh iəu, in tateruh Tatə Uhgɨn. Təhro ik nətəni məmə, ‘Əui, əgətun Tatə Uhgɨn kəm tɨmah?’