Search form

Jon 15:10

10Nəmə itəmah nautol rəhak nəghatiən, kəni onəkotəhtul=pa e rəhak nolkeikeiən, təhmen əhruahru əmə məmə inu iəu iəmol nəghatiən mɨn rəha Tatə Uhgɨn, kəni iətəhtul=pən e rəhan nolkeikeiən.