Search form

Jon 15:14

14Kəni nəmə itəmah nəkotol natimnati mɨn u iətəni kəm təmah, tətəgətun məmə itəmah ko, iəu mɨn nəuvein.