Search form

Jon 15:16

16Itəmah nəməsotɨtəpɨniən iəu, mətəu iəu iəmɨtəpɨn itəmah. Kəni iəu iəmələhu=pən itəmah məmə itəmah onəkəhuvən motol uək, kəni uək rəhatəmah otəuə e nəuan. Kəni nəuan u, in otətatɨg. Tol lanəha, kəni nəmə nəkoteasiə e natimnati mɨn kəm Tatə Uhgɨn e nərgək, kəni in otəfɨnə kəm təmah.