Search form

Jon 15:18

Nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, ilah kautəməki e nətəmimi rəha Iesu

18Kəni Iesu təni=pən məmə, “Okəmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u kautəməki e təmah, nɨkitəmah otəkeikei məhti məmə aupən, ilah kəmotəməki lak lanəha.