Search form

Jon 15:24

24Iəmuva mol uək mɨn u e nəhmtɨlah iətəm ko iətəpɨsɨn kəti təməsoliən. Tol lanəha, ilah kəmotəhrun məmə pəh u iəu. Kəni nati əpnapɨn kəmotəhrun iəu, mətəu kəutəməki lak, kəni tol lanəha məmə kəutəməki mɨn e rəhak Tatə. Kəni rəueiu, ko kəsotəniən məmə rəhalah noliən tərah tɨkə.