Search form

Jon 15:25

25Mətəu natimnati mɨn əha otəkeikei mol lanəha, kəni mol məmə nəghatiən u otuva pəhriən iətəm nətəmimi aupən kəmotətei rəkɨs e nauəuə rəha Lou. Rəhalah u Lou iətəm kotolkeikei pɨk tətəghati e lah mətəni məmə, ‘Iəu iəsoliən nati kəti e lah, mətəu ilah kotəməki agɨn lak, mautol tɨməti kəm iəu.’