Search form

Jon 15:5

5“Iəu u, iəu nəukətɨ nɨgi. Kəni itəmah nəhlmɨ nɨgi mɨn, nəhlmɨ nɨgi mɨn iətəm tatɨlpɨn=pa vivi lak, mautəhtul=pa. Nəmiəgəhiən rəha iətəmimi iətəm tətəhtul=pa lak kəni iətəhtul=pən lan, in otəuə e nəuan tepət. Mətəu itəmah u, nəmə nəsotəhtul=paiən lak, ko nəsotoliən nati kəti.