Search form

Jon 16:10

10Narmɨn u otəgətun ilah məmə nətəlɨgiən rəhalah in təsəhmeniən o rəhalah nəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu-inu iəu iəkɨtəlɨg=pən mɨn o rəhak Tatə, kəni itəmah onəsoteruhiən iəu.