Search form

Jon 16:17

17Kəni nətəmimi mɨn nəuvein rəhan, ilah kəutətapuəh-ətapuəh kəm lah mɨn məmə, “?Nəghatiən u, nɨpətɨn nak? In tətəni kəm tah məmə, ‘Otəsuvəhiən onəsoteruhiən iəu, mətəu uərisɨg, otəsuvəhiən, nəmanoteruh mɨn iəu.’ Kəni in təni məmə, ‘Mətəu-inu iəu iatuvən o Tatə Uhgɨn.’