Search form

Jon 16:21

21Nian nəmə tɨnuəkɨr məmə pətan kəti otemək, kəni in otətəu tərah, mətəu-inu tɨnol nian rəhan məmə otətəu nahməiən əha. Mətəu uərisɨg, nəmə nətɨn tɨnair rəkɨs, kəni in nɨkin təsəhti mɨniən nahməiən əha. In nɨkin tətagiən pɨk mətəu-inu nətɨn tɨnair=pa e nəhue nɨftəni.