Search form

Jon 16:22

22Kəni təhmen əmə, rəueiu əha itəmah nautətəu tərah. Mətəu uərisɨg, konu iəu iəkeruh mɨn itəmah. Konu nɨkitəmah otagiən pɨk, ko iətəmimi kəti təsol mɨniən itəmah nɨkitəmah tahmə mɨn.